1 рупий 1840

Мевар

Мевар с 1818 по 1947

Мевар

1818-1947

Протекторат Великобритании

Мевар, Фаттех Сингх с 1884 по 1930

Фаттех Сингх

1884-1930

Мевар